O nás

Firma Toora a.s. byla založena v roce 1993, jako součást koncernu, který se 20 let specializoval na projektování, výrobu a obchod výrobků z hliníkových odlitků.

Jejich původní struktura a vysoká specializace jim umožní uspokojit náročné požadavky výrobců  automobilů, motorek, pneumatik, olejohydrauliky, textilu, lékařského průmyslu a výrobu elektrických rozvodů pro vysoké napětí.
Díky jejich pružnosti a struktuře je firma schopná řešit problémy na zakázku jak velkých průmyslových podniků, tak malých firem.

Vlastnosti, kterými se Toora vyznačuje - kvalita, spolehlivost a pružnost, jsou výsledkem velkých investic, neustálého výzkumu, obnovování jak výrobních procesů, tak procesů práce a kontroly výrobku s velkým ohledem na životní prostředí. Výrobní procesy jsou stejné jak v San Paolu D´Argon, Carobbio degli Angeli i v novém sídle v Costa di Mezzate, které je rozloženo na celkové ploše 80.000 m2, z níž je 40.000 m2 kryté plochy.

ROZVOJ A DESIGN
TOORA nabízí zákazníkovi neustálou asistenci ve fázi projektu výrobku a společnou dohodou zvolí nejvhodnější technologii, aby optimalizovali výrobní proces a kvalitu.

PROJEKTOVÁNÍ FORMOU CO-DESIGNU
Blízká spolupráce se zákazníkem již od určení designu zaručuje výborné výsledky a výrobky, které odpovídají každému požadavku. TOORA dává k dispozici zákazníkovi vynikající technickou strukturu, skládající se z vědeckých pracovníků a technologií ve vynikající souhře: na jedné straně je tým pracovníků složený z osob motivovaných, dynamických, bohatých na nápady a iniciativu; na druhé straně softwary a nejmodernější technologie.

VYVOJ VÝROBKU ZA POMOCI STRUKTURÁLNÍHO VÝPOČTU
Základem projektování v Co-designu je vývoj výrobku strukturálním výpočtem.
Tímto procesem je provedena série strukturálních a funkčních  vyhodnocení za účelem optimalizovat vlastnosti dílce. Know how vyvinuté společně se špičkovými evropskými výrobci je dáno ke službám jejich zákazníků pro výrobu hodnotných řešení každého problému.

PROTOTIPY A PŘEDSERIE
Dlouhá a pečlivá projekční práce je konkretizována především v utváření prototypu. Je to podstatný krok, nezbytný začátek k dosažení vynikajícího konečného výsledku. TOORA realizuje prototypy novým systémem Rapid Casting, který umožní pomocí laseru automatické utváření pískových forem a jádra složitou geometrií. Stejným systémem Rapid Casting  jsou realizovány i malosériové výrobky.

PROJEKTOVÁNÍ A VÝROBA FOREM
Na výrobu prototypu navazuje projektování a výroba forem určených k výrobě požadovaného dílu.
Nástroje jsou projektovány a vyráběny na základě procesu: odlévání, složitosti dílu a na množství požadovaných výrobků. Na tzv. gravitační odlévání vyrábí TOORA speciální složité formy, kde se počítá s použitím jádra. Na výrobky zpracované tlakovým litím jsou vytvářeny formy na více otisků, aby byla zajištěna vysoká produktivita.

VÝZKUM A VÝVOJ NOVÝCH TECHNOLOGIÍ
Pokud se týká výzkumu a vývoje, je zaměřen na optimalizaci výrobních procesů, spolehlivosti dosažené kvality, průzkumu a výroby nových výrobků a vhodných litin, nových výrobních postupů a nových materiálů. Firma Toora neustále sleduje nové technologie lití, které by mohli přidat k jejich již dlouhodobě ověřeným metodám odlévání pod tlakem a gravitací.

ODLITKY A GRAVITACE
Ve výrobním závodě v San Paolo D’Argon  jsou nejmodernější výrobní linky a zařízení, kompletně robotizované na gravitační odlévání lehkých slitin nejvyšší kvality, s přísnou kontrolou proti nečistotám. Jelikož vynikající kvalita materiálu je nezbytná k výrobě dílu, který bude respektovat technické vlastnosti požadované mezinárodními normami, je prováděna kontrola kovů a jejich chemický rozbor při vstupu. Skladovaní jednotlivých dávek vhodných kovů je v dobře označených prostorách.
Slévárenské pece jsou na plyn – metan a vybaveny zařízením na čistění kouřů a plynů, které se řídí přísnými normami o životním prostředí. Před každým novým odléváním je prováděn nový chemický rozbor. Proces přípravy slitiny – úprava a dávkování je pečlivě kontrolováno a aplikováno přímo na výrobní linku odlévání. Kokily jsou jednak v automatické lince, jednak v několika stanicovém karuselovém lisu, všechno kompletně robotizované.
Výrobní proces a nástroje jsou nastudovány tak, aby zaručily maximální flexibilitu výroby a uspokojily různorodé požadavky zákazníka. Použití vyvážených pryskyřicových jader umožní provádět vstřiky složité geometrie o vysokých mechanických výsledcích. Odřezávání vtokových kůlů (odpadový přetok) je prováděno automaticky za pomoci robotů. Numerické řízení  jednotlivých výrobních procesů a stálé kontroly během výroby umožní dosáhnout požadované rozměrové a metalurgické stálosti. Flexibilita výrobních linek umožní okamžité změny objemu výroby dle požadavku zákazníka.

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ
Některé z  našich odlitků,  které  jsou zpracovány gravitačním odléváním, podléhají tepelnému zpracování, aby odpovídala tažnost, houževnatost a tvrdost v požadovaných tolerancích.
Zařízení na tepelné zpracování jsou kompletně automatizované, se stálou kontrolou všech nastavených parametrů.

TLAKOVÉ LITÍ
Ve výrobním závodě v Carobbio degli Angeli jsou umístěny ty nejmodernější automatické lisy o různé tonáži na lití pod tlakem primárních a sekundárních hliníkových slitin, kde je přísně kontrolována kvalita, především nepřítomnost nečistot.  
Jelikož kvalita materiálu je nezbytná pro dosažení výrobku, který respektuje technické vlastnosti požadované mezinárodními normami, jsou kontrolovány  kovy při vstupu a prováděn rozbor chemického složení. Skladovaní jednotlivých dávek vhodných kovů je v dobře označených prostorách. Slévárenské pece jsou na plyn (metan) a podle přísných norem s ohledem na životní prostředí vybaveny zařízením na čistění kouřů a plynů.
Před každým novým odléváním je znovu prováděn chemický rozbor kovu.
Proces přípravy slitiny – úprava a dávkování je pečlivě kontrolováno a dáváno přímo na výrobní linku k vylisování.
Velké množství lisů s tonáží od 400 do 2.000 tun je kompletně automatické a vybaveno sofistikovanými počítačovými systémy na kontrolu procesu  - shot controller.
Výrobní proces a nástroje jsou projektovány tak, aby zaručily maximální flexibilitu výroby a uspokojily tak růžné požadavky  zákazníků. Vysoká produktivita linek tlakového lití je schopná uspokojit požadavky i těch  nejnáročnějších zákazníků.

POVRCHOVÉ ÚPRAVY
Díly jsou vystavovány povrchové úpravě pískování, omílání, anodické oxidace, dekoračního a tvrdého lakování.

MECHANICKÉ OPRACOVÁNÍ
TOORA Spa je specializovaná na mechanické opracování dílů odlitých z hliníkových slitin určených pro průmysl automobilový, motocyklový, pneumatický, olejohydraulický a mechanický. Její know how ji staví na nejvyšší úroveň v oboru mechanických opracování s vysokou přesností. Nejmodernější technologie, kompletně automatické v jednotlivých pracovních fázích a při kontrole kvality, strojní zařízení seskupená v operativní buňky o vysokém výkonu, vyhodnocují  perfektní součinnost mezi lidskou zkušeností a přesností informatiky a umožňují firmě Toora vyrábět díly o nepatrných odchylkách a o přesných rozměrech,  vzhledem k tolerancím, které požadují zákazníci.
Všechny výrobní procesy používají jako standardní procesy takové, které: používají mnoho krystalové nástroje, mají integrované sledování rozměrů, poka-yoke (systémy, které kontrolují chybu), vypátrají kontrola znečistění. 
 
LAKOVÁNÍ
Vysoká automatizace lakovacích linek spojených s technickou přípravou, dovoluje firmě Toora mít výsledky, které požadují nejnáročnější zákazníci.
Toora se zabývá stálým vývojem nových druhů konečné úpravy výrobků a tím se liší od ostatních.

KVALITA
Jejich snaha je zajistit a neustále vylepšovat kvalitu výrobků modernizací výrobních postupů a zlepšením servisu.
Všechna oddělení společnosti se podílí na vývoji a výrobě a jsou podstatou získání kvality a úrovně výrobků, které odpovídají momentálním požadavkům trhu. Tato spolupráce  začíná již od okamžiku, kdy je obdržena objednávka od zákazníka a je sledována  přes oddělení  A.P.Q.P. (Advanced Product Quality Planning) a Q.O.S. (Quality Operating Systém), které sleduje současně i vnitřní PPM a vnější PPM, aby mohla být  zaručena spolehlivost výrobků. Toora kontroluje všechny výrobní procesy, uvnitř kterých jsou neustále monitorovány jednotlivé výrobní parametry výrobku tak, aby byla zaručena potřeba zákazníka. Aby byl dosažen tento výsledek, byl vyvinut  účinný a účelný Systém kvality výroby, který odpovídá normám UNI EN ISO 9001 s rozšířením na technickou specifikaci ISO/TS 16949, uznávanou v celém světe v souvislosti s firmami dodávajícími pro automobilový průmysl.


LOGISTIKA
Charakteristika je především v dodávkách Just in time, především pro výrobce automobilů, jako i možnost skladových zásob jak u nás ve firmě, tak i u zákazníka.
Pro optimalizaci a koordinaci logistiky jak uvnitř, tak i mimo závod, bylo investováno nejen do pracovních sil, ale i do telekomunikací, informatiky a dopravních prostředků.
Používáním centrálního web serveru Toora dokáže integrovat vnitřní a vnější procedury, optimalizovat vlastní služby a synchronizovat jednotlivé fáze.
Zákazník sám má možnost zařadit vlastní objednávky do systému a kontrolovat jejich postup ve výrobě a sledovat tak průběh až do obdržení výrobku.
Logistika je důležitý článek v soutěži o trh a vytváří se od momentu  zařazení objednávky až do vydodání, za pomoci integrovaného computerizovaného systému práce.


ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Toora dává velký důraz na bezpečnost práce jak kolektivu, tak jednotlivce, a hlavně dbá na respektování životního prostředí.
Toora dbá a dává prioritu na stálé zlepšování dopadu na životní prostředí vlastních výrobních procesů a výrobků  podle požadavků normy ISO 14001.

Galerie